kosze dekoracyjne,
pudełka na prezenty
- oferta specjalna
Produktów w koszyku: 0|Wartość brutto: 0,00 PLN|przejdź do koszyka

Regulamin

Znajdujesz się na: Strona głównaRegulamin

Regulamin

§ 1 Ogólne
Sklep internetowy Agencji Reklamowej Satis Factory działający pod adresem www.superkosze.pl prowadzony jest przez Satis Factory ul.Techniczna 2 bud.B, 05-500 Piaseczno, Polska.

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
Sklep internetowy www.superkosze.pl zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.superkosze.pl .
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony www.superkosze.pl .Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

§ 3 Przyjęcie zamówienia do realizacji:
W przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem- rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składane zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 - 30 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, w chwili gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Satis Factory oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.>> O ochronie danych osobowych<< (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zamówienia


Zamówienia można składać:
? poprzez stronę www.superkosze.pl
? faxem: 0-22 845 62 11
? e-mailem: zamowienia@superkosze.pl


§ 4 Ceny towarów
Ceny towarów podawane są w walucie PLN.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów do oferty Sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Do kosztu zlecenia doliczany jest koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej (w zależności od wagi zamówionego towaru). Wówczas zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług firmy kurierskiej, która realizuje usługę.

 

§ 5 Czas realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia trwa od 14 do 30 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
Dokładny czas dostawy określany jest przez firmę kurierską.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Odbiór towaru następuje z magazynu Producenta na koszt Zamawiającego. Na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, Producent wysyła dostawę pocztą kurierską lub innymi środkami transportu.
Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania towaru do przewozu.

Wysyłka zamówionego towaru:


? Odbiór osobisty (Satis Factory ul. Techniczna 2 bud B, 05-500 Piaseczno)- 0 zł
? Dostawa na terenie Warszawy pod jeden wskazany adres, realizowana przez Satis Factory w cenie 30 zł netto (w okolicy   Warszawy- cena do uzgodnienia)
? Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, którą Zamawiający skieruje po odbiór przesyłki.
? Do ceny zamówionych towarów odrębnie zostanie doliczony koszt opakowania kartonowego. Cena do ustalenia (przy składaniu zamówienia) w zależności od wielkości kosza.
? Dostawa GRATIS (na koszt Sprzedawcy) przy zamówieniu o wartości 1000 zł netto i więcej we wskazane jedno miejsce w Warszawie.

§ 6 Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:


? płatność przy odbiorze kurierem UPS: należność pobiera kurier
? gotówka przy odbiorze osobistym
? przelewem bankowym na konto sklepu; przelew na podstawie potwierdzenia zamówienia lub na podstawie Faktury Proforma (wystawianej na życzenie Klienta) - przedpłata 100% wartości zamówienia.
 

Uwaga! Dostawa zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

Numer Rachunku Bankowego:

Agencja Reklamowa Satis Factory
Ul. Techniczna 2 bud. B
05-500 Piaseczno
NIP: 521-11-97-806
DEUTSCHE BANK PBC SA O/W-wa
02 1910 1048 2215 0325 5399 0001

§ 7 Reklamacje
Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
? wad fabrycznych
? niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką kurierską na własny koszt na adres sklepu:
 

Satis Factory
ul. Techniczna 2 bud.B
05-500 Piaseczno
Polska

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz opis wady zakupionego towaru.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Aby dokonać reklamacji należy skontaktować się przez e-mail: justyna@superkosze.pl
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.superkosze.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Klient ma prawo do złożenia 1 reklamacji pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

§ 8 Postanowienia końcowe
Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Satis Factory. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2010 roku.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.superkosze.pl